Sammandrag 2019
Arrangören kontaktar senast 1 vecka före resp förening för att få reda på hur många lag som kommer
och talar om starttider för sammandraget
Obs! Kommer du på att antal lag ändras. Kontakta då snarast resp. arrangör
för att undvika problem med spelordningen.
Mail arnelu1@outlook.com
p9 7-manna Upphärad Lördag  2019-09-28
Pojk
Antal lag
3 TBIS Martin Wänblom 0707 785960 martin.wanblom@hotmail.com
1 VFK Andreas Dahlqvist 0739 452313 hanna__b@hotmail.com
1 Sjuntorp Nicklas Godebu 0700 871351 nicklas.godebu@hotmail.com
1 Edet Daniel Toresten 073 0419187 daniel@saltes.se
1 Upphärad Fredrik Hallstensson 0703 687687 fredrik.hallstensson@gknaerospace.com
1 Wargön Martin Sarge 073 9982943 martin_sarge@yahoo.se
1 Göta Robert Färjhage 0709 783712 robert.farjhage@lohmann-tapes.com
2 VIF  Robert Eriksson 0725 585448 robban9e@hotmail.com
2 IFK Thn  Jenny Gren 0735 754565 jenny_gren@hotmail.com
2 Skoftebyn Erduan Berisha 0736 825210 erduan_049@hotmail.com
15
p9 Ej anmälda 
2 TFK Mattias Antonsson 0763 107887 devilsamorfa_75@hotmail.com
1 Skepplanda Patrik Pizarro 0733 856046 Choroalba@hotmail.com
Flick
Antal lag Skoftebyn Söndag 2019-09-29
Inte klart än vilka lag som skall spela 7 eller 5 manna
2 TBIS Anette Melander 0703 731716 paradiset.am@telia.com f9
2 TBIS Andreas Frejborn 0709 672535 andreas.frejborn@gmail.com f8
1 Wargön Terese Karlsson 0706682961 t.ullgrenkarlsson@gmail.com
2 TFK/HIS Lina Svensson 0725 121568 lina81.svensson@gmail.com f9
2 TFK/HIS Andreas Johnsson 0709 206426 andreasjohnsson@hotmail.com f8
1 VIF  Anders Rudell 070 3742910 anders@rudell.se f8
1 VIF  Henrik Svahn 070 7163786 nilshenriksvahn@hotmail.com f9
2 Skoftebyn Jonas Eriksson 0739 665549 jonasthn@gmail.com f9
1 VFK Alma Jakupovic 0707 687801 alma.jakupovic@vgregion.se f8
14
p8
Pojk Wargön Söndag 2019-09-29
Antal lag
3 Skoftebyn Torgny Larsson 0729 774662 torgnylarsson76@gmail.com
2 Wargön Ingegerd Engelbrekt 0733 578070 ingegerd_engelbrekt@hotmail.com
4 TFK Christer Lund 0720 732395 christer.lund@constoab.se
2 TIF Andreas Larsson 0706 397127 andreaslarsson25@hotmail.com
3 TBIS Magnus Karlsson 0739 854215 mangpang@hotmail.com
14
p8 Vakant Hör av er om någon kan ta detta 
1 LNIK Martin Rosengren 0704 418936 rosengrenmartin@hotmail.com
1 Åsaka Andreas Toresson 073 3243960 andreas-toresson@hotmail.com
4 VIF  Tony Hansson 0733 766156 tony.hansson@hotmail.com
2 IFK Thn Isa Murati 0729 356545 iseman@hotmail.se
1 Göta Robert Färjhage 0709 783712 robert.farjhage@lohmann-tapes.com
2 VFK Jonas Linge 0700 873192 jlinge7@gmail.com
1 Edet Wiking Karlsson 0761 653073 wiking_karlsson@hotmail.com
2 Halvorst Fredrik Hilmersson 0761 051210 ofhilmersson@gmail.com
14