Sammandrag 2018
Arrangören kontaktar senast 1 vecka före resp förening för att få reda på hur många lag som kommer
och talar om starttider för sammandraget
Obs! Kommer du på att antal lag ändras. Kontakta då snarast resp. arrangör
för att undvika problem med spelordningen.
Saknar vissa uppgifter. Har problem med min mail - använd arnelu1@outlook.com
Hör av er
p9 2018-05-05 lördag
Pojk Skepplanda
Antal lag
3 VFK David Olsson 0733 192913 david.trollhattan@teamsportia.se
3 TFK Linus Sandblom 0522-587483 linus@storkoksservice.se
2 Wargön Staffan Stabro 0764 660419 stabro@stabro.se
3 TBIS Kenneth Enerstedt kenta.kuling@telia.com
2 Skepplanda Johan Pielström 0708 796570 johan.pielstrom@live.com
1 TIF Johan Islind 070 2405700 joi@draft.is
1 LNIK Anders Eriksson anders.eriksson@skanska.se
15
IFK Thn
2 Sjuntorp Stefan Andreasson 076 8838604 stefanandreasson80@gmail.com
2 Halvorstorp Johan Adriansson 0705 318933 johan.adriansson@telia.com
1 Upphärad Fredrik Hallstensson 0703 687687 fredrik.hallstensson@gknaerospace.com
2 Edet Daniel Wikingsson 0739 223015 stan_er@hotmail.com
2 IFK Thn  Sadmir Karovic 0737 386541 karovicb@hotmail.com
3 Skofteb Marcus Skymberg 0709 202972 marcus@skymberg.se
2 VIF Andreas Johansson 0736 735048 andreas.f.johansson@hotmail.com
14
Flick F8/F9
Antal lag IFK Thn 2018-05-06 söndag
2 TBIS Anette Melander 0703 731716 paradiset.am@telia.com
1 LNIK Mona Faming 0725 573499 monafaming@gmail.com
1 Wargön Terese Karlsson 0706682961 t.ullgrenkarlsson@gmail.com
1 TFK/HIS Antonio Morveto 0731 402730 morveto1@hotmail.com
? VFK
2 VIF  Peter Nordin 070 7163786 peternordin80@gmail.com
1 VIF  Henrik Svahn 070 7163786 nilshenriksvahn@hotmail.com
1 Skoftebyn ev efter sommaren
1 TIF Johan Edstjerna 0702 158163 edstjerna@hotmail.com f9
1 TIF Conny Carlsson 0705 285361 connycarlsson@live.com f8
10
Pojk p8
Antal lag IFK Thn 2018-05-06 söndag
3 Skoftebyn Kansli 0520-70170
1 IFK Thn  Sadmir Karovic 0737 386541 karovicb@hotmail.com
1 TFK Mattias Antonsson 0763 107887 devilsamorfa_75@hotmail.com
1 Sjuntorp Stefan Andreasson 076 8838604 stefanandreasson80@gmail.com
2 VIF  Robert Eriksson robban9e@hotmail.com
4 TBIS Martin Wänblom martin.wanblom@hotmail.com
1 Halvorst Johan Adriansson 0705 318933 johan.adriansson@telia.com
13
vakant
2 Edet Daniel Toresten 0730 419187 daniel@saltes.se
2 VFK Andreas Dahlqvist 0739 452313 hanna_b@hotmail.com
1 TIF Conny Carlsson 0705 285361 connycarlsson@live.com
1 Åsaka Martin Nilsson 0700 872182
2 Upphärad Fredrik Hallstensson 0703 687687 fredrik.hallstensson@gknaerospace.com
? Wargön
8