Vårens sammandrag kommer med
all sannolikhet inte att kunna
genomföras.
Vi föreslår att ni tar kontakt med
andra föreningar för att spela 
matcher med reducerat antal lag
Tänk på att undvika för stort antal
spelare o åskådare
Förhoppningsvis kan vi köra
sammandrag i höst
Arne 070 553 7317
mail: arnelu1@outlook.com
obs ny mailadress