Sammandragen finns nu utlagda
till vänster
Kolla om ni har fått rätt namn
mailadress o tel nr
TBIS tar P8 sammandraget
Vi har en vakans i höst
för P8 
Hör av er om ni kan 
Har lagt ut kompletterande regler
under rubrik till vänster
Om ni ser något som verkar fel
hör av er
Arne 070 553 7317
mail: arnelu1@outlook.com
obs ny mailadress