Sammandrag 
finns nu till vänster utlagt
Saknas arr. för p8 ihop med IFK
Kolla på detta och hör av er
om ni kan fylla vakanserna
och om det stämmer i övrigt
Fortfarande saknar jag anmälningar
på ledare och antal lag
Arne 070 553 7317
mail: arnelu1@outlook.com
obs ny mailadress