Onsdagen 28 mars
Möte om sammandrag 
kl 18.oo på Stip (TFK)
samt årsmöte direkt efter
vid 19-20 tiden
Arne 070 553 7317
mail: arnelu@spray.se