Sammandragen finns nu utlagda
till vänster
Kolla om ni har fått rätt namn
mailadress o tel nr
Arrangör för P8 saknas
(ihop med IFK )
kan köras 5, 11 eller 12 maj
Hör av er om ni kan
Arne 070 553 7317
mail: arnelu1@outlook.com
obs ny mailadress