Sammandragen finns nu utlagda
till vänster
7 manna i Upphärad kommer
att kompletteras när jag får in
anmälningar
Vi har en vakans i höst
för P8 
Hör av er om ni kan 
Har lagt ut kompletterande regler
under rubrik till vänster
Om ni ser något som verkar fel
hör av er
Arne 070 553 7317
mail: arnelu1@outlook.com
obs ny mailadress