Sammandrag 
finns nu till vänster utlagt
15 och 16 sept
En regeländring
Vi följer rekomendationer från 
förbundet och lägger inspark från
sidlinjen i st för inkast
Arne 070 553 7317
mail: arnelu1@outlook.com
obs ny mailadress